Archive for June, 2011

 

Moto: „Şi m-am uitat şi iată un cal galben- vînăt şi numele celui ce şedea pe el era Moartea; şi iadul se ţinea după el(Apocalipsa 6,8)”

 

Bătrânul valet

 

Domnii doresc şi tacămuri?

 

 

A doua cuvântare a Marchizului

 

 

O, tu, bătrâne valet, ai slujit domni aleşi, în nobile case

Şi ai servit la cele mai mondene ospeţe,

Dar nu ai auzit tu oare că la masa aceasta se serveşte nimic?

Nimicul, bătrâne slujitor, nu poate fi înşfăcat cu argintăria,

El nu se lasă-mpuns cu furculiţa, nici tăiat cu cuţitul,

Nici gâdilat de cupa linguriţei… nimicul se serveşte fără tacâmuri,

Căci el nu se află pe această masă, ci este golul adânc din pântecele noastre.

Foamea, iubitul nostru valet, foamea este numele întru care ne-am adunat aici,

La această cină de taină, messa nimicului,

Ce se frânge în gurile fiecăruia dintre noi, guri ce flămânzesc

În aşteptarea celui mai de seamă oaspete, ce se lasă aşteptat.

Dar fă bine şi mai aşază un jilţ, în celălalt capăt al mesei,

Căci mult aşteptatul invitat va sosi dintr-o clipă-ntr-alta.

Până atunci, dragi co-meseni, vă invit pe rând, cum obișnuiau şi cei vechi,

Pe cât posibil buzelor voastre, să înveşmântaţi în cuvinte,

Capriciile şi toate ghiduşiile foamei, aşa cum le simţiţi jucându-se în voi,

Pentru a fi cuvintele voastre izvor de înţelegere şi tânărului Samuel,

Fiul meu, pe care voiesc a-l întării încă de pe-acum întru acestă-nţelepciune.

Deci, îndestulându-ne cu foamea, să străpungem goliciunea pântecului nostru

Şi să  dăm început acestei seri, până la venirea celui pe care

Cu toţii îl aşteptăm, cu atâta nerăbdare, oaspetele nostru,

Ce întârzie, dar va sosi negreşit şi ne va dezvălui, clar şi fără tăgadă,

Adevărul, singurul şi unicul adevăr, eternul adevăr…

 

 

 

 

 

Advertisements